Google Translate

Gwasanaeth cyfieithu sy'n seiliedig ar ystadegau ac a ddarperir gan Google Inc. i gyfieithu testun, dogfen, neu wefan i iaith arall ydyw Google Translate. Mae ar gael yn rhad ac am ddim. Cyflwynwyd y gwasanaeth yn 2007. Cyn hynny, yr oedd Google yn defnyddio peiriant cyfieithu a oedd yn seiliedig ar SYSTRAN. Roedd technoleg SYSTRAN hefyd yn seiliedig ar wasanaethau cyfieithu eraill, megis 'Yahoo! Babel Fish', AOL, a Yahoo.


Developed by მერაბ მგელაძე