Google Translate

Ang Google Translate usa ka libreng estatistiko, multi-lingual, makina nga paghubad nga serbisyo nga gipaandar sa Google Inc. para paghubad sa usa ka gihatag nga text sa laing pinulongan.


Developed by მერაბ მგელაძე