Google Земя

Google Земя (на английски: Google Earth; с начално название Earth Viewer 3D) е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Тя е създадена от компанията Keyhole, Inc. придобита през 2004 г. от Google. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС. Разпространява се под три различни лиценза: безплатна Google Земя с ограничена функционалност, Google Earth Plus (със спряна поддръжка) и Google Earth Pro ($400) за комерсиална употреба. Програмата работи под Windows, Mac OS X и Linux, както и на браузърите Firefox, Safari, Internet Explorer. От 27.10.2008 програмата работи и на iPhone OS (мобилна версия на Mac OS X). Google Земя използва Световната геодезична система от 1984 г. (WGS'84). Новата версия Google Земя 5.0 поддържа 37 езика (4 от тях в два варианта). Има допълнителни опции за разглеждане на звездното небе, Луната и Марс, навигация под океана, разглеждане на обекти от миналото и много други услуги. Програмата позволява импортиране на персонална географска информация и разглеждането ѝ в различни слоеве.


Developed by მერაბ მგელაძე