დანიური ენა

დანიური ენადანიელების ენა, მიეკუთვნება ინდოევროპული ოჯახის გერმანულ ჯგუფს. დანიის ოფიციალური ენაა, XIX საუკუნის ბოლომდე ნორვეგიის სალიტერატურო ენაც იყო.


Developed by მერაბ მგელაძე