თარგი:არათავისუფალი ფაილი/სგდ

სტატიისთვის სამართლიანი გამოყენების დასაბუთება
<სტატიის სათაური არ არის მითითებული!>
გამოყენების მიზანი[1]

{{{მიზანი}}}

ჩანაცვლებადობა[2]

{{{ჩანაცვლებადობა}}}

სხვადასხვა[3] {{{სხვა}}}
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

იხ.ასევე

სქოლიო

 1. რა გზით მედიაფაილი აუმჯობესებს იმ სტატიებს, სადაც გამოიყენება? გახსოვდეთ, რომ გამოყენებამ არ უნდა შეამციროს პირვანდელი გამოსახულების კომერციული ფასი, ან შეცვალოს მისი შესყიდვა.
 2. შესაძლებელია თუ არა მოიძიოს ან შეიქმნას ამ ფაილის ალტერნატიული ვერსია? თუ არა, ახსენით რატომ.
 3. თუ საჭიროა, ჩაწერეთ დამატებითი ინფორმაცია დასაბუთების გასაძლიერებლად.

პარამეტრები

{{არათავისუფალი ფაილი
| აღწერა    = 
| წყარო   = 
| თარიღი = 
| ავტორი     = 
| ნაწილი     = 
}}
{{არათავისუფალი ფაილი/სგდ
|სტატია     = სტატია 1
|მიზანი      = 
| ჩანაცვლებადობა  = 
| სხვა     = 
}}
<...>
{{არათავისუფალი ფაილი/სგდ
| სტატია    = სტატია N
| მიზანი     = 
| ჩანაცვლებადობა = 
| სხვა     = 
}}

Developed by მერაბ მგელაძე