ვებ-სერვისი

ვებ–სერვისი

ვებ–სერვისი, ვებ–მომსახურება (ინგლ. – web service) — ვებ–მისამართით იდენტიფიცირებული პროგრამული სისტემა სტანდარტული ინტერფეისით.

ვებ–სერვისები ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. გამოყენებისას ვებ–სერვისებს უწოდებენ მომსახურებას ინტერნეტში. ამ თვალსაზრისით, ტერმინი საჭიროებს დაზუსტებას, საუბარი მიდის ძიებაზე, ვებ–ფოსტაზე, დოკუმენტების შენახვაზე, ფაილებზე თუ სხვ. ასეთი სერვისებით სარგებლობა შესაძლებელია კომპიუტერის, ბრაუზერის ან ინტერნეტთან წვდომის ადგილისაგან დამოუკიდებლად.


Developed by მერაბ მგელაძე