პროდიუსერი

პროდიუსერი (ინგლ. producer — „მწარმოებელი“) — სპეციალისტი, რომელიც უშუალო მონაწილეობას იღებს პროექტის წარმოებაში, არეგულირებს (ან ეხმარება რეგულირებაში) ადმინისტრაციული, ტექნოლოგიური, შემოქმედებითი ან იურიდიული მოღვაწეობის ასპექტებს, არეგულირებს პოლიტიკას რაიმე პროექტის შესრულებისას.


Developed by მერაბ მგელაძე