მსოფლიო მემკვიდრეობა

პროექტ მსოფლიო მემკვიდრეობის ლოგო
ძეგლი #86: ეგვიპტის პირამიდები
ძეგლი #174: ფლორენციის ისტორიული ცენტრი (იტალია)

მსოფლიო მემკვიდრეობა (ინგლ. World Heritage, ფრანგ. Patrimoine Mondial, ესპ. Patrimonio Mundial) — ბუნებრივი ან ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტები, რომელთა განსაკუთრებული ისტორიული ან ეკოლოგიური ფასეულობის გამო, უპირატეს ამოცანებად მათი შენახვა და პოპულარიზაცია ითვლება.


Developed by მერაბ მგელაძე