Google Chrome

Google ChromeGoogle tərəfindən yaradılan açıq-qaynaqlı internet brauzeridir. Chromium Google Chrome arxasındakı açıq qaynaq kodlu layihəyə verilən addır.


Microsoft Windows üçün inkişaf etdirilən beta versiyası 2 sentyabr 2008-ci ildə 43 fərqli dildə istifadəyə verilmişdir. Daha sonra Mac OS X və Linux versiyaları da istifadəyə verilmişdir.

Google Chrome icon (September 2014).svg

Developed by მერაბ მგელაძე